top of page

Glaukom (Grøn stær)

Glaukom eller grøn stær som det også kaldes findes i to varianter; Den kronisk åbenvinklet grøn stær og den akutte lukketvinklet grøn stær, som er forholdsvis sjælden, hvorfor den ikke beskrives yderligere her.

 

Kronisk åbenvinklet gøn stær:

Den almindeligste form er den man kalder kronisk åbenvinklet grøn stær. Den findes hos ca. 1% af befolkningen over 40 år. Grøn stær er aldersbetinget og kan være arvelig. Sygdommen ses oftest hos personer over 55 år og risikoen er højere hvis enten, én (ca. 10% forhøjet risiko) eller begge forældre (40% forhøjet risiko) har sygdommen. Man kender ikke med sikkerhed årsagen til grøn stær, men noget tyder på at det skyldes en svækkelse af blodkredsløbet i synsnerven.

 

Den vigtigste risikofaktor for at udvikle grøn stær er dog forhøjet tryk i øjet, hvilket betyder at jo højere væsketryk i øjet, des større er risikoen for at udvikle grøn stær. Dog findes grøn stær også i en variation kaldet normal- eller lavtryksglaukom, hvor der er et lavt eller helt normalt tryk i øjet.

 

Grøn stær er ikke betinget af livsstil og er næsten symptomfri, hvilket betyder at man ofte har haft sygdommen i en længere periode før den opdages. Resultatet af grøn stær er udfald eller defekter i synsfeltet, men de ses først når øjet har taget skade. Diagnosen stilles af øjenlægen, som måler trykket i øjet, undersøger synsnerven med sin spaltelampe eller med et fundusbillede af synsnerven. Ofte udføres der også en synsfeltscreening. 

Grøn stær kan ikke helbredes, ligesom allerede opståede synsdefekter heller ikke kan kureres. Behandlingen af grøn stær går ud på at sænke trykket i øjet, således at sygdommen ikke forværres. Det betyder også at der er gode chancer for at bevare synet som det var på diagnosetidspunktet.

 

Den medicinske behandling består i, at man drypper øjet efter et nøje fastlagt skema med nogle øjendråber der sænker øjentrykket. Herefter er det vigtigt at gå til kontrol hos øjenlægen, så man er sikker på at behandlingen er effektiv. Er den medicinske behandling ikke tilstrækkelig, kan man via operation med laser lave et lille hul i øjet, som fungerer som en form for overtryksventil.

bottom of page